Xi lanh khí nén Airtac MAL 20×25 50 75 100 125 150 175 200 250 300

Xi lanh khí nén Airtac MAL 20×25 50 75 100 125 150 175 200 hay còn gọi là Ben hơi khí nén là loại xi lanh khí nén tròn nhỏ gọn với đường kính phi 20 mm ( hay còn gọi là Boresize) cùng với stroke 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300.